Enquesta de satisfacció

Enquesta de satisfacció:
Ens agradaria que després d'haver realitzat una comanda a través de la nostra web ens poguéssiu contestar una petita enquesta. Ens serà de gran ajuda per poder millorar i oferir un millor servei.
Aquesta enquesta és totalment privada i només serà llegida per en Manel.

Nom (obligatori)

Cognom (obligatori)

Email (obligatori)

La persona que li ha donat la comanda ha set amable?
(Puntua de 0 a 5 sent 0 gens amable i 5 molt amable)
0 1 2 3 4 5 

Ha hagut d'esperar molta estona per recollir la comanda a la carnisseria?
(Puntua de 0 a 5 sent 0 molta estona i 5 al moment)
0 1 2 3 4 5 

La comanda ha estat preparada correctament?
 No 

Si és No. Escriu el perquè.

Ha estat fàcil fer la comanda a través d'Internet?
 No 

Si és No. Escriu el perquè.

Si ens voleu fer algun suggeriment o teniu alguna cosa que tingueu ganes de comentar ho podeu fer a continuació.